Dedicámonos a contrucción de vivendas dende o ano 1984, cando nos dábamos a coñecer co nome de "Baixo Miño". No ano 2006 pasamos a chamarnos "Dirocar".
A nosa empresa dedícase a construcción de vivendas, e venta de terreos con licencia, ofrecendo ós nosos clientes promocións das mesmas.
Dirocar,promocións e construccións, destaca por ofrecer aos seus clientes comodidade, seguridade e calidade nas obras que realiza.